Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1818–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Athyrium filix-femina – papratka samičí

Červený seznam Šumavy: LC

Tento široce rozšířený druh severní polokoule je nejhojněji se vyskytující kapradinou na Šumavě vůbec. Jedná se primárně o lesní druh s širokou ekologickou amplitudou. Vyskytuje se hojně až roztroušeně prakticky ve všech typech lesních biotopů. Roste v lesním podrostu stinných i světlých lesů, v přirozených i sekundárních lesních porostech, v náletech dřevin, ale také na lesních světlinách, vlhkých neobhospodařovaných loukách, zastíněných prameništích, podél stinných vodních toků od nižších poloh po nejvyšší polohy. Ve vyšších polohách Šumavy však frekvence výskytu papratky samičí ubývá a druh se vyskytuje s menší četností.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.