Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1787–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Dactylorhiza majalis – prstnatec májový

Červený seznam Šumavy: VU [A2]

Morfologicky mimořádně variabilní alopolyploidní taxon, na jehož vzniku se podílely druhy z okruhů D. maculata a D. incarnata (Hedrén et al. 2001, Nordström & Hedrén 2009). Celkový areál prstnatce májového s jistotou zahrnuje západní a střední Evropu, v dalších oblastech Evropy a Asie situaci komplikuje výskyt morfologicky podobných alopolyploidních prstnatců s nejasným taxonomickým postavením v rámci rodu (cf. Soó 1980, Delforge 2006, Eccarius 2016). Typickými biotopy prstnatce májového jsou mokřadní louky, prameniště a otevřená rašeliniště. Přestože se na Šumavě jedná o nejhojnějšího zástupce rodu, v posledních desetiletích došlo k jeho úbytku. Nejvýznamnějšími ohrožujícími faktory jsou degradace biotopů, odvodňování a zalesňování luk, eutrofizace a zvyšování zápoje vegetace.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.