Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1788–2021

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Alopecurus myosuroides – psárka polní

Domovina tohoto jednoletého ozimého druhu se nachází pravděpodobně v západní Evropě, celém Středozemí a Střední Asii. V minulosti byla psárka polní rozšířena druhotně se zemědělskou kulturou prakticky po celém světě. Ve střední Evropě je jako zdomácnělý archeofyt známa už od neolitu (Natho 1957). Psárka polní roste většinou jako plevel v obilí nebo na synantropních stanovištích v obcích a podél komunikací (Jehlík 1998). Výskyt druhu na Šumavě je ojedinělý a přechodný. Jako plevel v obilném krmivu při okraji krmeliště pro lesní zvěř byla psárka zaznamenána v přírodní rezervaci Pravětínská Lada (L. Ekrt 2010 CB, MJ) jv. od Borové Lady.

Edituj