Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1942–2021

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Potamogeton pusillus – rdest maličký

Nenápadná vodní rostlina rybníků i jiných vodních nádrží, pískoven, zatopených lomů a říčních tůní, vzácně i v pomalu proudících vodách. Preferuje živinami středně bohaté až bohaté (mezotrofní až eutrofní) vody, častěji na minerálně bohatých podkladech. Těžiště rozšíření má v teplých a mírně teplých oblastech, naopak kyselým a živinami chudým vodám v horských oblastech se vyhýbá. Na Šumavě je proto dosti vzácný a byl dosud nalezen pouze na východním okraji ve Vojenském výcvikovém prostoru Boletice, např. u bývalých obcí Javoří (Grulich 2004 BRNU) a Račín (Grulich 2008 BRNU), kde výskyt navazuje na více lokalit v nižších částech Předšumaví.

Určování úzkolistých druhů rdestů je velmi obtížné a jeden z druhů (rdest Berchtoldův, Potamogeton berchtoldii) nebyl donedávna v literatuře rozlišován. Na Šumavě je podle současných znalostí rdest Berchtoldův hojnější než rdest maličký a starší literární údaje o výskytu rdestu maličkého jsou proto s velkou pravděpodobností mylné.

Edituj