Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1785–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Botrychium lunaria – vratička měsíční

Červený seznam Šumavy: VU [C1]

Vratička měsíční je konkurenčně slabý diploidní druh převážně s širokým cirkumtemperátním holarktickým rozšířením. Na Šumavě roste především v pasených krátkostébelných smilkových trávnících, na okrajích a v lemech lesů, narušovaných okrajích cest, na obnažených plochách se sporadickou vegetací v místě bývalých vojenských cvičišť na dnech a okrajích vápencových lomů, vřesovišť a také na plochách bývalých vojenských hraničních průseků (tzv. dráty). Druh se dříve patrně vyskytoval roztroušeně na bezlesí celé Šumavy, avšak nejstarší historické údaje jsou bohužel jen kusé. Patrně nejstarší floristický údaj vratičky měsíční uvádí z okraje Šumavy od Vitěšovic již Opiz (1815). Na Šumavě se druh v současné době vyskytuje především v české části Šumavy. Roztroušeně roste především v centrální (vyšší) části zejména Šumavských plání a Boubínsko-stožecké hornatiny, dále ve Svatotomášské hornatině a také v přilehlém Českokrumlovském a Chvalšinském Předšumaví. Naopak velmi vzácně se vyskytuje v Královském hvozdu, Trojmezenské hornatině a chybí v Hornovltavské kotlině (Kaplan et al. 2017). V bavorské části území se vyskytuje vzácně severně a východně v oblasti Zwiesel a Bischofsreut. Lze předpokládat, že mnohé lokality zřejmě zmizely s ústupem obhospodařování bezlesí (zejména pastvy) a následnou sukcesní přeměnou lokalit (zejména v české části Šumavy) anebo naopak intenzivnějším zkulturněním travních porostů (bavorská a rakouská část Šumavy).

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.