Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1843–2021

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Calamagrostis canescens – třtina šedavá

Mokřadní druh, který je na Šumavě vázán především na Hornovltavskou kotlinu a některé přilehlé části jihovýchodní Šumavy. Vzácněji zasahuje z nižších poloh do okrajových kvadrantů i v jiných částech Šumavy, zejména podél toků – např. Řezné (Nesvadbová & Sofron 1993). Často tvoří nápadné porosty na březích vodních nádrží, na mokrých loukách a ve vlhkých lesích a porostech vrb. Vzhledem ke své konkurenční schopnosti je ohrožen pouze odvodněním a přímým ničením lokalit.

Edituj