Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1964–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Alchemilla obtusa – kontryhel tupý

Červený seznam Šumavy: EN [B1b(iii)+2b(iii)]

Kontryhel tupý se vyskytuje především v horských oblastech střední, východní a jižní Evropy. Je udáván z Jury, Černého lesa, Alp, hor Českého masívu, Karpat a střední části Balkánského poloostrova a Apenin. Někteří autoři považují výskyt druhu v České republice, v celých Karpatech a v Apeninách za nejistý. Důvodem je nevyřešený taxonomický vztah rostlin z těchto oblastí k západo-karpatskému druhu A. boleslai, který je druhu A. obtusa morfologicky blízký (Kurtto et al. 2007). V souladu s aktuální českou a německou botanickou literaturou (Kaplan et al. 2019, Bettinger et al. 2013) je na tomto místě pro rostliny vyskytující se na Šumavě akceptováno jméno A. obtusa.

Druh se ve sledované oblasti Šumavy vyskytuje především v severozápadní polovině a centrální části, zatímco v jihovýchodních oblastech chybí. Na české straně území je udáván vzácně na Plánickém hřebeni (Zelená Lhota) a ojedinělý je také v Královském hvozdu (Javorná, hora Pancíř, Železná Ruda). Roztroušeně se vyskytuje na Šumavských pláních (např. jezero Laka, býv. Skelná, Zhůří u osady Keply, Slučí Tah, Gsenget, Poledník, Horní Ždánidla, Srní, Modrava, Javoří Pila, Březník, Vysoká Mýť, Horní Hrádky, Zhůří u Horské Kvildy, Horská Kvilda, Popelná, Zadov, Kvilda, Nové Hutě, Knížecí Pláně, Bučina, Stodůlky u Strážného, Horní Světlé Hory, Nový Svět), odkud zasahuje do přilehlých oblastí Horního Pootaví (Čeňkova pila, Dobronín, Kašperské Hory) a Boubínsko-stožecké hornatiny (Lipka, Kubova Huť, Horní Vltavice, Strážný). Poměrně odlehlý výskyt v okolí býv. Horní Sněžné v Želnavské hornatině (Wild et al. 2019) se M. Lepšímu nepodařilo v roce 2020 ověřit. První záznam v bavorské části Šumavy pořídil W. Diewald v roce 1996 na lokalitě Wolfsgruben bei Zwieslerwaldhaus v severozápadní části území. Recentně byl druh nalezen M. a P. Lepšími ve stejné oblasti na několika lokalitách – na Velkém Javoru, u Velkého Javorského jezera, v osadě Zwieslerwaldhaus, na svazích hory Grosser Falkenstein, a v údolí potoka Höllbach u osady Spiegelhütte. Ojediněle byl také zaznamenán stejnými autory v jihovýchodní části bavorské Šumavy u osady Frauenberg. Tento výskyt navazuje na lokality druhu v Čechách v okolí Strážného. V rakouské části Šumavy není znám. Druh roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních i rozsáhlých lesních prameništích, na březích stružek a potoků a na okrajích a v příkopech cest a silnic.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1380 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.