Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1849–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Carex buekii – ostřice Buekova, ostřice banátská

Červený seznam Šumavy: LC

Ostřice s areálem sahajícím od severozápadního Německa až po Kazachstán. Ve střední Evropě je spíše lokální, s dosti úzkou vazbou na říční nivy. Na Šumavě se vyskytuje v povodí Vltavy, a to od Lenory souvisle podél řeky až po konec vzdutí Lipenské přehrady. Před jejím napuštěním se zcela jistě hojně vyskytovala i níže. Roste i podél větších přítoků, např. na nejdolejším toku Řasnice, podél Volarského potoka až k Volarům, také na dolním toku Jezerního potoka u Nové Pece. Pozůstatkem někdejšího rozšíření je i ojedinělá lokalita u Jenišova. Výskyt podél bavorských řek Regen a Ohe do studovaného území již nezasahuje. Z rakouské strany existují údaje z údolí řeky Große Mühl. Carex buekii provází především agradační valy kolem tekoucích vod, místy vstupuje i do přilehlých neobhospodařovaných mokřadních porostů. Zdá se, že se v poslední době spíše šíří; vytváří mnoho biomasy a je díky tomu konkurenčně velmi zdatná.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.