Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1788–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Drosera anglica – rosnatka anglická

Červený seznam Šumavy: CR [C2a(i)]

Cirkumboreálně rozšířený druh, který je ve střední Evropě velmi vzácný a vázaný jen na reliktní lokality otevřených rašelinišť a slatinišť. Na Šumavě je těžiště výskytu na Modravských slatích, kde byla zjištěna na slatích Rokytecké (Weitffalerské), Gayrück, Roklanské, Šárecké, Mlynářské, u Roklanské chaty a Roklanského potoka, na Novohuťské, Blatenské, Březové a Hraniční. V minulosti se také vyskytovala na Medvědí slati, novější údaje odtud chybějí. Na bavorské straně leží pouze jediná lokalita na Zwieselter Filz. Mimo oblast Šumavských plání snad rostla rosnatka anglická v Hornovltavské kotlině. Ze Stráženské slati a od Dolní Borkové pocházejí totiž historické, avšak nedoložené, údaje o výskytu Drosera ×obovata (Tannich 1929, 1938; cf. Procházka 2003). Vzhledem k tomu, že se tento kříženec vyskytuje jen na společných lokalitách obou rodičů, je zřejmé, že se zde musela vyskytovat rovněž D. anglica. Rosnatka anglická byla také experimentálně vyseta v bývalé pískovně v Novém Údolí. Na rakouské straně Šumavy nebyl tento druh nikdy zaznamenán. Jeho stanovištěm jsou okraje jezírek a šlenků na vrchovištích. Nesnáší konkurenci, upřednostňuje chladnější, vodou dobře zásobená stanoviště s vyšší vzdušnou vlhkostí. Druh je velmi ohrožen destrukcí stanovišť a je velmi citlivý na změny: nesnáší eutrofizaci ani změny vodního režimu, je citlivý k zapojování vegetace. Většina šumavských populací je málopočetná.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.