Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1852–2023

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Carex pairae – ostřice Pairaova

Červený seznam Šumavy: LC

Evropský druh s areálem od Portugalska do střední části Skandinávie. Ve střední Evropě roste lokálně, zejména ve středních polohách. Výskyt na Šumavě leží poblíž východní areálové hranice. Vyskytuje se zde především v okrajových částech pohoří od severu od úpatí Královského hvozdu až po vojenský újezd Boletice a pravobřežní Lipna. Údaje z bavorské strany bude třeba revidovat, rovněž výskyt na hornorakouské straně vyžaduje potvrzení. Nejčastěji roste na okrajích křovin a v mezofilních loukách, řidčeji i na narušených stanovištích. Donedávna byla zaměňována s podobným druhem Carex muricata, od níž se liší morfologicky, ale také fenologicky i ekologickými nároky. Starší nedoložené údaje je třeba brát s velkou rezervou, protože jméno C. pairae se často používalo právě pro druh C. muricata.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.