Map options

Layers

period of record: 1986–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Oenothera issleri – pupalka Isslerova

Red List category: NA

Pupalka Isslerova je hybridogenní druh vzniklý v Evropě křížením euroasijské p. dvouleté (Oe. biennis) a severoamerické p. nicí (Oe. oakesiana). Doposud je známá pouze z několika států střední Evropy a východní Francie (Jehlík 1997). Na Šumavě je udávaná pouze z české strany pohoří a její výskyt je vázán na železnice nebo jejich blízké okolí. V Královském Hvozdu byla zaznamenána na nádraží v Alžbětíně v roce 2019 (Pladias 2021, Štech et al. 2021), v Želnavské hornatině u Svaté Magdalény (Jehlík 1997), v Hornovltavské kotlině na více místech (Jehlík 1997), naposledy u železniční zastávky Hodňov v roce 2019 a na Vyšebrodsku v Loučovicích rovněž v roce 2019 (Pladias 2021, Štech et al. 2021). Z výše uvedeného výčtu lokalit je patrné, že pupalka Isslerova je na Šumavě na železničních tratích delší dobu etablována a že nejde pouze o epizodické zavlékání druhu z podhůří.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 800 m a.s.l.

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.