Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1986–2024

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Oenothera issleri – Islers Nachtkerze

Rote Liste des Böhmerwaldes: NA

Pupalka Isslerova je hybridogenní druh vzniklý v Evropě křížením euroasijské p. dvouleté (Oe. biennis) a severoamerické p. nicí (Oe. oakesiana). Doposud je známá pouze z několika států střední Evropy a východní Francie (Jehlík 1997). Na Šumavě je udávaná pouze z české strany pohoří a její výskyt je vázán na železnice nebo jejich blízké okolí. V Královském Hvozdu byla zaznamenána na nádraží v Alžbětíně v roce 2019 (Pladias 2021, Štech et al. 2021), v Želnavské hornatině u Svaté Magdalény (Jehlík 1997), v Hornovltavské kotlině na více místech (Jehlík 1997), naposledy u železniční zastávky Hodňov v roce 2019 a na Vyšebrodsku v Loučovicích rovněž v roce 2019 (Pladias 2021, Štech et al. 2021). Z výše uvedeného výčtu lokalit je patrné, že pupalka Isslerova je na Šumavě na železničních tratích delší dobu etablována a že nejde pouze o epizodické zavlékání druhu z podhůří.

Edituj

Höchster Standort: 800 m ü. NHN

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.