Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1880–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rubus pedemontanus – ostružiník žláznatý

Červený seznam Šumavy: LC

Tento druh ostružiníku má poměrně velký areál zaujímající téměř celou střední Evropu. Na západ zasahuje až do Velké Británie, na sever do jižní Skandinávie, na východ na západní Ukrajinu a jižní hranice rozšíření probíhá jižní Francií. Ve sledovaném území je roztroušený v nižších až středních polohách severozápadní a střední části. Na rozdíl od většiny dalších ostružiníků je chladnomilný a především v okrajových partiích této části Šumavy nachází své optimum. V jihovýchodní polovině vymezeného území chybí nebo se vyskytuje pouze ojediněle. Doposud nebyl zaznamenán v rakouské části pohoří a v některých oblastech v Čechách, jako např. v Trojmezenské a Želnavské hornatině nebo na Vyšebrodsku. Biotopem druhu jsou okraje a příkopy lesních cest, paseky, lesní světliny, porosty hospodářských i náletových dřevin, křoviny a zarůstající pustá místa.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.