Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1870–2022

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Hepatica nobilis – Leberblümchen

Rote Liste des Böhmerwaldes: NA

Jaterník podléška je evropský, časně kvetoucí vytrvalý druh preferující především hlinité a zásadité půdy na vápencích, v lesním porostu listnatých dřevin ale i lískových křovin. Současné rozšíření jaterníku poměrně věrně lemuje hranici vymezeného území. V horské části Šumavy se druh nevyskytuje. Z nižších poloh české části Šumavy existují dva staré literární údaje od hradu Kašperk a z území mezi Horní Vltavicí a Zátoní (Purkyně 1855). Lokalitu v okolí zříceniny hradu Kašperk ověřil ještě Albrecht (1970), druhou z uvedených lokalit se do současné doby nepodařilo ověřit. Nejnověji byl druh nalezen v roce 2019 na jv. svahu Sedelského vrchu u Srní (Havlíček in NDOP 2022) a v roce 2021 zaznamenal M. Štech jeden trs u turistického rozcestí Peklo západně od Hartmanic. Ani na bavorské ani na rakouské straně pohoří druh s největší pravděpodobností do popisovaného území nezasahuje.

common.action.edit

Höchster Standort: 815 m ü. NHN

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.