Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1834–2023

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Carex nigra – Wiesen-Segge

Rote Liste des Böhmerwaldes: LC

Cirkumboreální druh s areálem od Maroka a Pyrenejského poloostrova až po povodí Jeniseje na Sibiři, také roste v Turecku a na Kavkaze. V Severní Americe se vyskytuje především ve východní části kontinentu, včetně Grónska. Ve střední Evropě patří k široce rozšířeným druhům, hojným od nížin až do subalpínského stupně. Na Šumavě jde o jednu z nejběžnějších ostřic, známou prakticky z celého studovaného území na české, bavorské i hornorakouské straně. Roste především na rašelinných loukách a na přechodových rašeliništích, jakož i v jiných typech vlhkých a mokřadních luk, řidčeji i na světlých místech v podmáčených a rašelinných smrčinách a v prameništních olšinách. Rostliny jsou dosti proměnlivé; např. u Želnavy nebo Modravy byly zjištěny rostliny s úzkými listy a bez plazivých vněpochevních výběžků, které se někdy označují jako C. nigra subsp. juncella. Je však pravděpodobné, že jde jen o ekomorfózy na dlouhodobě nekosených loukách.

Edituj

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.