Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1810–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Nuphar pumila – stulík malý

Červený seznam Šumavy: EN [A2]

Boreální druh, vzácně se vyskytující i v západní a střední Evropě jako relikt z pozdního glaciálu nebo časného holocénu. Preferuje čisté oligo- a mezotrofní vody, tekoucí (ale ne prudké) i stojaté (slepá říční ramena, rybníky). Kvůli zničení lokalit a celkové eutrofizaci v celé střední Evropě silně ustoupil. Na Šumavě roste pouze na české straně v Hornovltavské kotlině, v rakouské ani bavorské části nebyl zaznamenán. V současnosti se na Šumavě vyskytuje ve Vltavském luhu v komplexech slepých ramen u Chlumu, Pěkné, Záhvozdí a Želnavy (přehled např. Bufková & Rydlo 2008) a v bývalém korytě Vltavy pod Záhvozdím již ve vzdutí Lipenské přehrady. Historické údaje také existují z více míst mezi Novou Pecí a Frymburkem (např. Jechl 1859, Čelakovský 1868–1883, Holub & Skalický 1961), kde druh rostl v odstavených ramenech i přímo v toku Vltavy, a z potoka Olšina u Mokré a Černé v Pošumaví (Pascher 1902). Všechny tyto výskyty ale zanikly po výstavbě Vodní nádrže Lipno. Mimo nivu Vltavy roste stulík malý v Pláničském rybníce u Černé v Pošumaví. Všechny recentní lokality byly r. 2019 ověřeny P. Kouteckým a zdají se být stabilní. Určité ohrožení může představovat šíření bobra evropského, který poškozuje populaci v Pláničském rybníce (změna výšky vodní hladiny, vytrhávání rostlin jako potravy), populace ve Vltavském luhu se ale zatím nezdají být výrazně ovlivněny, i když bobr se v tomto území také vyskytuje.

Na několika místech na Šumavě roste i stulík žlutý (N. lutea), v bývalém toku Vltavy pod Záhvozdím se oba druhy dostávají téměř do kontaktu a mohlo by zde docházet k hybridizaci. Kříženec obou druhů (N. ×spenneriana Gaudin) ale na Šumavě prozatím nebyl s jistotou doložen.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.