Map options

Layers

period of record: 1881–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Hypericum humifusum – třezalka rozprostřená

Red List category: NT

Třezalka rozprostřená má centrum výskytu v atlantské oblasti a setkáme se s ní prakticky v celé západní, střední a jižní Evropě. Tento konkurenčně slabý druh vyhledává obnažené písčité půdy a nalezneme jí hlavně na cestách, pasekách, obnažených dnech, v pískovnách a lomech. Na Šumavě se vyskytuje pouze roztroušeně a naprostá většina údajů pochází ze severozápadní části území (severozápad bavorské strany Šumavy, Královský hvozd a přilehlá část Šumavských plání). V jižní části území byla zaznamenána pouze u Vlčích Jam v Boubínsko-stožecké hornatině (Procházka & Kováříková 1999) a historicky také v okolí Lipna nad Vltavou (Zelený & Skalický in Kolektiv 1995–2000). Vzhledem ke své nenápadnosti je třezalka rozprostřená často přehlížena, její vzácný výskyt tak lze předpokládat i v dalších částech Šumavy na vhodných biotopech.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 840 m a.s.l.

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.