Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1800–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Botrychium multifidum – vratička mnohoklaná

Červený seznam Šumavy: CR [C1]

Vratička mnohoklaná je konkurenčně slabý diploidní druh s ostrůvkovitým výskytem ve střední a severní Evropě, odkud zasahuje až na střední Sibiř. Dále se vyskytuje ostrůvkovitě také v Himalájích, Japonsku a Severní Americe. Na Šumavě se druh dříve vyskytoval především v krátkostébelných smilkových loukách, pastvinách, na vřesovištích a při okrajích lesů (Moravec 1963, Procházka 1965). Absencí a přeměnou tradičního obhospodařování bezlesí však druh z těchto stanovišť zcela ustoupil. Nynější výskyty v oblasti, jak dokládají níže uvedené recentní lokality na české i bavorské straně Šumavy, jsou vázány především na mladší druhotná stanoviště antropogenního původu, kdy druh zde roste především při okrajích silnic, cest a na manipulačních skládkách dřeva u lesních cest (Bennert 1999, Půbal & Procházka 2002). Na české straně Šumavy byl druh poprvé zaznamenán v druhé poloviny 19. století u Kvildy (Malinský in Čelakovský 1868, Schott 1893) a Svatého Tomáše (Mardetschläger in Čelakovský 1883). Ve 20. století bylo nalezeno několik dalších lokalit u Borové Lady, Adlerovy Huti, Strážného, Nového Údolí, u Michlovy Huti, Lipky a u Svojší (Tannich 1938, Procházka 1965, Kaplan et al. 2017). Během posledních téměř čtyřiceti let 20. století nebyl na české Šumavě zaznamenán žádný recentní výskyt. Teprve v roce 2002 byla vratička mnohoklanná nalezena na úpatí hory Boubín nedaleko Včelné u Boubína (osada Na Pile) v prostoru skládky dřeva u lesní cesty (Půbal & Procházka 2002). Na nově nalezené lokalitě bylo zjištěno v některých letech po objevení i více než 2000 exemplářů, z čehož byla většina fertilních (D. Půbal in litt.). Toto činí z této lokality patrně nejpočetnější lokalitu minimálně ve střední Evropě. Následně bylo v širším okolí hory Boubín nalezeno několik dalších mikrolokalit tohoto vzácného druhu (Ekrt & Půbal 2005, 2006), a další ojedinělé lokality na Žlíbském vrchu u Strážného (Půbal et al. in Hadinec & Lustyk 2007) u Borové Lady (D. Steinbachová in Hadinec & Lustyk 2006) a v Luzenském údolí u Modravy (M. Macek & M. Prach in Hadinec & Lustyk 2013). Na bavorské části Šumavy je v současné době známo asi 6 lokalit v sz. části pohoří v širším okolí obce Zwiesel (Diewald & Horn 2001, Horn et al. 1999). V rakouské části Šumavy druh zaznamenán dosud nebyl.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1140 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.