Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1935–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Alchemilla subcrenata – kontryhel vroubkovaný

Červený seznam Šumavy: LC

Rozsáhlý areál kontryhele vroubkovaného se rozprostírá od Britských ostrovů, přes střední Evropu a lesní pás evropské části Ruska až po východní Sibiř. Souvisleji je rozšířen především ve střední a severní Evropě, v ostatních oblastech je výskyt méně koncentrovaný. Na jih zasahuje ojedinělými lokalitami až do Itálie, Bulharska a Severní Makedonie. Na Šumavě patří k nejhojnějším zástupcům rodu. Vyskytuje se roztroušeně až hojně především v nižších partiích pohoří. S rostoucí nadmořskou výškou a vzrůstajícím podílem lesních biotopů lokalit ubývá. Roste ve vlhkých, mezofilních, krátkostébelných loukách a pastvinách, v příkopech a na travnatých okrajích silnic a cest a v intenzivně obhospodařovaných nebo ruderalizovaných trávnících ve volné krajině i uvnitř sídel. V lesních částech sledovaného území se vyskytuje pouze podél cest. Neobsazené čtverce v jižní bavorské a rakouské části území odráží spíše malou intenzitu průzkumu, než skutečnou absenci druhu.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1440 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.