Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1861–2023

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Sparganium erectum subsp. microcarpum – Kleinfrüchtiger Aufrechter Igelkolben

Rote Liste des Böhmerwaldes: LC

Zevar vzpřímený roste na březích rybníků a nivních tůních, v mělkých vodních příkopech, pískovnách, na březích řek v pomalu tekoucích úsecích a zátokách, někdy zarůstá i dočasná stanoviště (zatopené prohlubně po stavbách, kaluže na prameništích narušených zemědělskou technikou a zvířaty apod.).

Těžiště rozšíření má v nížinách a rybničních pánvích a do hor zasahuje jen okrajově. Na Šumavě je poměrně hojný v Hornovltavské kotlině, a to jak ve Vltavském luhu (tok Vltavy, přirozené říční tůně a odvodňovací kanály v nivě), tak na březích lipenské přehrady, zatímco v ostatních částech pohoří je vzácný a obvykle jeho výskyt nepřesahuje nadmořskou výšku 900 m, výjimečně až 1000 m.

Ve střední Evropě se na základě tvaru zralých plodů rozlišují čtyři poddruhy, jejichž určování je poměrně obtížné. Na Šumavě byl s jistotou doložen poddruh z. vzpřímený drobnoplodý (S. erectum subsp. microcarpum), který je celkově nejhojnější (Kaplan in Kaplan et al. 2015). Rozšíření všech poddruhů však není dostatečně známo a je třeba ho dále studovat.

Edituj

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.