Map options

Layers

period of record: 1861–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Sparganium erectum subsp. microcarpum – zevar vzpřímený drobnoplodý

Red List category: LC

Zevar vzpřímený roste na březích rybníků a nivních tůních, v mělkých vodních příkopech, pískovnách, na březích řek v pomalu tekoucích úsecích a zátokách, někdy zarůstá i dočasná stanoviště (zatopené prohlubně po stavbách, kaluže na prameništích narušených zemědělskou technikou a zvířaty apod.).

Těžiště rozšíření má v nížinách a rybničních pánvích a do hor zasahuje jen okrajově. Na Šumavě je poměrně hojný v Hornovltavské kotlině, a to jak ve Vltavském luhu (tok Vltavy, přirozené říční tůně a odvodňovací kanály v nivě), tak na březích lipenské přehrady, zatímco v ostatních částech pohoří je vzácný a obvykle jeho výskyt nepřesahuje nadmořskou výšku 900 m, výjimečně až 1000 m.

Ve střední Evropě se na základě tvaru zralých plodů rozlišují čtyři poddruhy, jejichž určování je poměrně obtížné. Na Šumavě byl s jistotou doložen poddruh z. vzpřímený drobnoplodý (S. erectum subsp. microcarpum), který je celkově nejhojnější (Kaplan in Kaplan et al. 2015). Rozšíření všech poddruhů však není dostatečně známo a je třeba ho dále studovat.

Edituj

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.