Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1886–2024

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Senecio ovatus – Fuchs' Greiskraut

Rote Liste des Böhmerwaldes: LC

Středoevropský druh s areálem od východní Francie po Slovensko, těžiště výskytu má ve středních polohách. Na Šumavě se vyskytuje souvisle v celém pohoří, a to na české, bavorské i rakouské straně. Charakteristickým stanovištěm jsou lesní světliny a lesní paseky, zejména v mezickém prostředí ve stupni bučin, místy se objevuje i v bezlesí na nekosených, zarůstajících plochách. V území se vyskytuje jen nominátní poddruh (subsp. ovatus), dochází zde ovšem ke křížení s příbuznými druhy Senecio germanicus i S. hercynicus.

Edituj

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.