Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1886–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Senecio ovatus – starček Fuchsův, starček vejčitý

Červený seznam Šumavy: LC

Středoevropský druh s areálem od východní Francie po Slovensko, těžiště výskytu má ve středních polohách. Na Šumavě se vyskytuje souvisle v celém pohoří, a to na české, bavorské i rakouské straně. Charakteristickým stanovištěm jsou lesní světliny a lesní paseky, zejména v mezickém prostředí ve stupni bučin, místy se objevuje i v bezlesí na nekosených, zarůstajících plochách. V území se vyskytuje jen nominátní poddruh (subsp. ovatus), dochází zde ovšem ke křížení s příbuznými druhy Senecio germanicus i S. hercynicus.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.