Map options

Layers

period of record: 1886–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Senecio ovatus – starček Fuchsův, starček vejčitý

Red List category: LC

Středoevropský druh s areálem od východní Francie po Slovensko, těžiště výskytu má ve středních polohách. Na Šumavě se vyskytuje souvisle v celém pohoří, a to na české, bavorské i rakouské straně. Charakteristickým stanovištěm jsou lesní světliny a lesní paseky, zejména v mezickém prostředí ve stupni bučin, místy se objevuje i v bezlesí na nekosených, zarůstajících plochách. V území se vyskytuje jen nominátní poddruh (subsp. ovatus), dochází zde ovšem ke křížení s příbuznými druhy Senecio germanicus i S. hercynicus.

Edituj

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.