Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1818–2024

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Myosotis sylvatica – Wald-Vergissmeinnicht

Rote Liste des Böhmerwaldes: LC

Pomněnka lesní se vyskytuje od Francie po Baltské moře, na jih do severní Itálie a na Balkán, na východ zasahuje pravděpodobně až do střední Asie. Tento druh s těžištěm výskytu v lesích mezofytika se na Šumavě vyskytuje hojně hlavně v okrajových částech území. Směrem do vyšších poloh jeho výskyt postupně vyznívá a v nejvyšších částech území úplně chybí. Řada lokalit ve vyšších polohách může být i druhotného původu. Vyhledává květnaté bučiny a suťové lesy, méně často i druhotné smrčiny, paseky a vysokostébelné nivy. Preferuje čerstvé živinami bohaté půdy mírně kyselé až neutrální reakce.

Edituj

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.