Map options

Layers

period of record: 1818–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Myosotis sylvatica – pomněnka lesní

Red List category: LC

Pomněnka lesní se vyskytuje od Francie po Baltské moře, na jih do severní Itálie a na Balkán, na východ zasahuje pravděpodobně až do střední Asie. Tento druh s těžištěm výskytu v lesích mezofytika se na Šumavě vyskytuje hojně hlavně v okrajových částech území. Směrem do vyšších poloh jeho výskyt postupně vyznívá a v nejvyšších částech území úplně chybí. Řada lokalit ve vyšších polohách může být i druhotného původu. Vyhledává květnaté bučiny a suťové lesy, méně často i druhotné smrčiny, paseky a vysokostébelné nivy. Preferuje čerstvé živinami bohaté půdy mírně kyselé až neutrální reakce.

Edituj

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.