Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1997–2022

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Muscari armeniacum – Armenisches Träubel

Rote Liste des Böhmerwaldes: NA

Modřenec arménský je v Evropě pěstován pro okrasu a zplaňuje především v okolí sídel. Domácí je na jihu Balkánského poloostrova, v Turecku a na Kavkazu (Hrouda 2010, Anonymus 2021, FloraWeb 2021). Ve vymezeném území Šumavy bylo jeho zplanění registrováno v roce 2020. Druh rostl na dvou nedalekých místech na náspu železniční trati v Loučovicích na Vyšebrodsku, kam byl zřejmě dopraven se zahradním odpadem z přilehlých zahrad (Pladias 2021). Příležitostné zplanění druhu je pravděpodobné i v jiných šumavských obcích a jejich okolí a to především v nižších polohách.

common.action.edit

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.