Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1817–2023

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Corydalis cava – Hohler Lerchensporn

Rote Liste des Böhmerwaldes: LC

Převážně středoevropský teplomilnější druh, který se v horské části Šumavy nevyskytuje (cf. Smejkal in Hejný et Slavík 1988). V nižších polohách poměrně věrně kopíruje hranici vymezeného území, kde upřednostňuje především humózní listnaté porosty bučin, suťových lesů nebo lískového křoví. Na české straně území byl jeho výskyt zaznamenán u Hartmanic (Štech in Pladias 2022), v širším okolí Řetenic (Ekrt et Půbal 2009), u Pravětína na Vimpersku nebo v okolí Trpína na Prachaticku (Půbal 2006). Častější výskyt druhu byl pozorován v jihovýchodní části území ve VÚ Boletice (např. Grulich et Vydrová 2002-2020 in Pladias 2022). Ze svahu vrchu Jedlová (kóta 1089) na Volarsku existuje jediný, později však nepotvrzený údaj od Pišty (1982). Rovněž z nižších nadmořských výšek bavorské strany je známo několik roztroušených lokalit (např. Riedlhütte – Sendtner 1860, Prantl 1884, Vollmann 1914; Zwiesel – Graf 1938). Druh je ohrožen nevhodnou změnou druhového složení lesních porostů či expanzí konkurenčně silnějších druhů v podrostu.

Edituj

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.