Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1817–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Corydalis cava – dymnivka dutá

Červený seznam Šumavy: LC

Převážně středoevropský teplomilnější druh, který se v horské části Šumavy nevyskytuje (cf. Smejkal in Hejný et Slavík 1988). V nižších polohách poměrně věrně kopíruje hranici vymezeného území, kde upřednostňuje především humózní listnaté porosty bučin, suťových lesů nebo lískového křoví. Na české straně území byl jeho výskyt zaznamenán u Hartmanic (Štech in Pladias 2022), v širším okolí Řetenic (Ekrt et Půbal 2009), u Pravětína na Vimpersku nebo v okolí Trpína na Prachaticku (Půbal 2006). Častější výskyt druhu byl pozorován v jihovýchodní části území ve VÚ Boletice (např. Grulich et Vydrová 2002-2020 in Pladias 2022). Ze svahu vrchu Jedlová (kóta 1089) na Volarsku existuje jediný, později však nepotvrzený údaj od Pišty (1982). Rovněž z nižších nadmořských výšek bavorské strany je známo několik roztroušených lokalit (např. Riedlhütte – Sendtner 1860, Prantl 1884, Vollmann 1914; Zwiesel – Graf 1938). Druh je ohrožen nevhodnou změnou druhového složení lesních porostů či expanzí konkurenčně silnějších druhů v podrostu.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.