Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1865–2023

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Anthemis cretica – Berg-Hundskamille

Rote Liste des Böhmerwaldes: NA

Rmen krétský se vyskytuje především v horských oblastech jižní poloviny Evropy a v horách Malé Asie. Jde o polymorfní druh členěný ve svém ostrůvkovitém areálu do několika poddruhů (Dvořáková 2004). V České republice je považován za aktuálně nezvěstný, dříve se vzácně vyskytující nepůvodní druh (Kaplan et al. 2019). V Německu se nevyskytuje a v Rakousku roste přirozeně nad hranicí lesa ve štýrských Alpách (Fischer et al. 2008, FloraWeb 2021). Na Šumavě byl nalezen v roce 2019 nedaleko bývalé obce Javoří Pila na Šumavských pláních v řídkém oligotrofním trávníku na místě, kde byla v minulosti stržena svrchní vrstva půdy (Štech et al. 2021). Na lokalitě bylo nalezeno několik polykormonů, které dohromady zaujímaly plochu asi tři metry čtvereční. Původ výskytu není znám. Druh mohl být na lokalitu neúmyslně zavlečen nebo jde o dávné zplanění. Nedaleko od naleziště stojí dům, avšak v jeho okolí se v současnosti druh ani další

Edituj

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.