Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1886–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Willemetia stipitata – pleška stopkatá

Červený seznam Šumavy: NT

Areál druhu se rozkládá v horách střední a jižní Evropy od Pyrenejí po Balkán. Těžištěm rozšíření nominátního podruhu (subsp. stipitata) jsou Alpy s předhořími a přilehlá část Českého masivu. Na Šumavě je typickým příkladem alpské migrace, dále na sever se druh vyskytuje již převážně jen na jednotlivých izolovaných lokalitách. Na Šumavě se však na příhodných stanovištích vyskytuje prakticky po celé Šumavě hojně a pravděpodobně roste ve všech mapovacích kvadrantech. Velmi početné populace jsou na zachovalých rašelinných loukách s malým poškozením vodního režimu, např. u Nové Hůrky, severně od Modravy, na Filipově Huti, v okolí Borových Lad, na Knížecích Pláních, Žďárku a na dalších místech. Velmi hojně provází zejména oligotrofní rašelinné louky, méně často roste v pcháčových loukách a na přechodových rašeliništích. Ohrožení je spojeno s dlouhodobějším ponecháním stanovišť bez managementu, hromaděním stařiny a sukcesním zarůstáním náletovými dřevinami.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.