Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1818–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Thalictrum aquilegiifolium – žluťucha orlíčkolistá

Červený seznam Šumavy: NT

Evropský areál se táhne od jižní Skandinávie po Pyreneje a Balkán, zasahuje i do středního Ruska. Ve střední Evropě má těžiště výskytu v horských oblastech, níže je obvykle splavován do údolí řek. Na Šumavě se vyskytuje především podél větších vodních toků: dosti hojně roste podél Vltavy a jejích přítoků až po Borová Lada, také v povodí Otavy a Křemelné až do centra Šumavských Plání. Velmi vzácný je v povodí Úhlavy (zjištěn jen u Zadních Chalup) i v nejseverozápadnější části bavorské Šumavy. V Bavorsku rovněž provází především větší toky. Častý je zejména podél řeky Regen a jejích přítoků a v povodí řeky Ilz. Roste také v západní části rakouské strany Šumavy jak podél drobných přítoků do Lipna, tak v povodí Große a Steinerne Mühl. V nejjihovýchodnějším okraji vymezeného území (východně od hraničního přechodu Guglwald) pak prakticky schází na rakouské i české straně. Roste především v porostech olše šedé (Alnus incana) a v nelesních společenstvech lemujících vodní toky, řidčeji v porostech náletových dřevin.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.