Map options

Layers

period of record: 1985–2022

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Taraxacum diastematicum – pampeliška mezernatá

Red List category: LC

Druh známý ze severozápadní, severní a střední Evropy, na Britských ostrovech pravděpodobně jen zavlečený. V ČR je tato pampeliška roztroušeným, nebo lokálně i hojným, druhem vyskytujícím se nejčastěji v chladnějším mezofytiku (Kirschner et al. 2007+; Trávníček et al. 2010). Na Šumavě je T. diastematicum dosti častým taxonem, zaznamenaným na 40 lokalitách českých, 6 lokalitách bavor-ských a 1 lokalitě rakouské; vyskytuje se v dosti širokém spektru otevřených mezofilních stanovišť, od luk a pastvin po travnatá místa v obcích.

common.action.edit

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.