Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1924–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Swertia perennis – kropenáč vytrvalý

Červený seznam Šumavy: EN [C2a(i)]

Kropenáč vytrvalý je evropský druh s ostrůvkovitým výskytem od Pyrenejí po Pobaltí a Balkánský poloostrov. Ve střední Evropě má těžiště výskytu v Alpách a Karpatech, izolovaně roste v některých dalších pohořích. Na Šumavě je jedním z nejvýznamnějších druhů. Na české straně je výskyt koncentrován na několik lokalit v širší oblasti Luzenského údolí jižně od Březníku, kde byl nalezen již v roce 1896 K. Toclem. Dále jej nalezl J. Vaněček na Mlynářské slati (naposledy ověřen v roce 2002) a nově byl nalezen v bývalé Rokytecké nádrži (údaje z let 2018 a 2020, V. Chlada, pers. com.). U Nového Údolí byl pokusně vyset v roce 1992, kde roste dosud (poslední pozorování z roku 2021). Na bavorské straně roste v karové stěně Velkého Javorského jezera. Někdejší lokalita na rašeliništi u Velkého Javorského jezera dávno už zanikla (Graf 1938). Kropenáč dále roste na Falkensteinu v lokalitě Höllbachgespreng a v karu Roklanského jezera. Na výskyt v Luzenském údolí navazuje lokalita v sedle mezi Špičníkem a Luzným. Na rakouské straně Šumavy druh chybí. Kropenáč provází především horská prameniště, břehy potůčků a v karových stěnách roste také na mokvavých skalách. Většina populací na Šumavě není příliš početných a druh si vzhledem k svému významu zaslouží mimořádnou pozornost a sledování.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.