Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1882–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Senecio aquaticus – starček vodní

Červený seznam Šumavy: LC

Západo- a středoevropský druh, jehož areál se táhne od Britských ostrovů a severní Itálie do jižní Skandinávie, východní areálová hranice prochází Rakouskem a Slovenskem. Na Šumavě byl zaznamenán především v okrajových částech pohoří, kam vyznívá z podhůří; zdá se, že je mnohem častější na bavorské straně, více lokalit je i v Hornovltavské kotlině. V centrální části pohoří prakticky chybí. Na hornorakouské straně byl zaznamenán u obce Klaffer am Hochficht (M. Hohla in Zobodat 2021). Typickým stanovištěm jsou kosené vlhké louky, ale do porostů rašelinných luk prakticky nevstupuje. Snáší i intenzivnější obhospodařování, ale z dlouhodoběji nekosených porostů dosti rychle ustupuje.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.