Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1950–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rubus koehleri – ostružiník pichlavý, ostružiník Koehlerův

Červený seznam Šumavy: NA

Ostružiník pichlavý je endemitem střední Evropy, který se vyskytuje ve východní polovině Německa, převážně v západní a střední části České republiky a v jižní polovině Polska. Na Šumavě byl nalezen M. a P. Lepšími v roce 2020 na jižním okraji obce Stožec v Trojmezenské hornatině. Na lokalitě se vyskytuje pouze jeden vetší, silně osluněný polykormon rostoucí na náspu železnice a na okraji přilehlé neobhospodařované louky. Lokalita pravděpodobně představuje náhodný dálkový výsadek z oblastí vzácného až roztroušeného výskytu v českém Předšumaví, nicméně charakter biotopu nevylučuje ani zavlečení druhu železniční dopravou. Nejbližší lokality jsou od tohoto ojedinělého výskytu přibližně 35 km vzdálené. Z bavorské strany pohoří existuje publikovaný údaj o výskytu druhu v mapovacím poli 6946c z roku 1996 pořízený R. Hofmannem (Bettinger et al. 2013, AFvB), který je však s největší pravděpodobností mylný (W. Diewald in litt. 2021). Starý údaj od Spiegelau (Vollmann 1914) nelze vzhledem k častým záměnám a jinému taxonomickému konceptu v minulosti akceptovat.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.