Map options

Layers

period of record: 1897–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Rubus gracilis – ostružiník huňatý

Red List category: NA

Ostružiník huňatý je rozšířen ve značné části střední Evropy s ojedinělým přesahem do navazujících oblastí východní a západní Evropy. Na Šumavě roste pouze v západní a níže položené části nedaleko bavorské obce Arrach. Na jediné známé lokalitě objevené M. a P. Lepšími v roce 2019 se vyskytoval jeden rozsáhlý polykormon v náletovém porostu Betula pendula a Salix caprea. Ojedinělá lokalita druhu na Šumavě zřejmě souvisí s jeho roztroušeným výskytem v přilehlých podhorských oblastech Bavorska a Čech.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 520 m a.s.l.

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.