Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1819–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Pteridium aquilinum – hasivka orličí

Červený seznam Šumavy: LC

Hasivka orličí je vytrvalým expanzně se šířícím kosmopolitně rozšířeným druhem. Na Šumavě se vyskytuje roztroušeně až místy hojně v nižších a středních polohách. Častý výskyt hasivky orličí byl pozorován zpravidla v říčních údolích Otavy, Vydry, Křemelné, Studené Vltavy, Losenice, Úhlavy. Naopak do vyšších poloh zasahuje jen okrajově a v centrálních partiích Šumavských plání je velmi vzácná až chybí stejně jako v prostoru mezi obcemi Strážný, České Žleby a Lenora na české straně a obcemi Finsterau, Annathal na německé straně Šumavy. Jedná se o významný rychle rostoucí druh tvořící často rozsáhlé porosty ve světlých acidofilních lesích, lesních okrajích, na mezích, na světlinách podél toků a komunikací a na neobhospodařovaném bezlesí. S větší četností se může vyskytovat v prostoru bývalých obcí na historických pastvinách a v podrostu náletových dřevin. Porosty hasivky orličí bývají převážně sterilní, pouze ojediněle byly v území zaznamenány fertilní porosty a to u obcí Hojsova Stráž, Železná Ruda, Kašperské Hory, Srní, Pernek a Loučovice (Ekrt & Podroužek in Kaplan et al. 2018). Populace hasivky orličí bývají v Evropě převážně diploidní, pouze vzácně se mohou vyskytovat populace triploidní nebo směsné. Na Šumavě byl zaznamenán výskyt triploidních rostlin zatím pouze v údolí Vltavy u Loučovic (Ekrt et al. 2021).

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1350 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.