Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1818–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Polystichum aculeatum – kapradina laločnatá

Červený seznam Šumavy: NT

Kapradina laločnatá je rozšířena od západní Evropy přes střední a jižní Evropu (a severní Afriku) na východ, kde ostrůvkovitě vyznívá do hor Balkánu, Anatolie, Kavkazu až do severního Iránu. V Evropě je tento allotetraploidní druh průvodcem humózních svahových lesů zejména horských a podhorských poloh. Na Šumavě se jedná spíše o vzácnější druh vyskytující se v menších populacích několika rostlin nebo i ojedinělých rostlin roztroušeně téměř po celém území. Na přirozených stanovištích osídluje podrost svahových listnatých lesů, humózní balvaniště, skalky a sutě. Vyskytuje se však též na druhotných stanovištích, kterými jsou kamenné zídky nebo staré vápencové lomy. Polystichum aculeatum se vyskytuje roztroušeně v sz. části Šumavy a v oblasti Boubínsko-stožecké hornatiny (např. Vollmann 1914, Moravec 1963, Kučera 1992, Skalický 1993, Nesvadbová & Sofron 1994, Procházka & Kováříková 1999). Druh je vzácný až téměř chybí v oblasti Šumavských plání, kde byly zaznamenány jen ojedinělé lokality např. na skalách u toku Křemelné nedaleko Srní (Procházka 1965) nebo ve staré studni na Rejštejnském Zhůří (Štech in Wild et al. 2019). Podobně druh téměř chybí v Hornovltavské kotlině, kde je znám jen jediný údaj ve starém vápencovém lomu nedaleko Huťského dvora u Zadní Zvonkové (Pavlíčko in Procházka & Kováříková 1999). Vzácný je v celé jv. části území, kde roste např. ve zdivu staré budovy v sedle Alpy u Nové Pece (Kučera 1992) nebo v zídce u silničky v Jelení (Štech et al. in Wild et al. 2019).

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1300 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.