Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1818–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Lycopodium clavatum – plavuň vidlačka

Červený seznam Šumavy: LC

Plavuň vidlačka je široce rozšířený cirkumboreální druh Severní polokoule. Na Šumavě byla zaznamenána roztroušeně místy hojně na celém území. Výskyty v nižších polohách Šumavy jsou často již historické a druh zde pravděpodobně vymizel nebo je dnes velmi vzácný v důsledku ztráty vhodných stanovišť a pokračující sukcesi. S větší četností se však druh stále vyskytuje spíše ve vlhčích oblastech a ve středních a vyšších nadmořských výškách, kde je dosud relativně hojný. Jedná se o průvodce spíše zachovalých krátkostébelných smilkových trávníků, pastvin, vřesovišť a trávníků na mělkých půdách, narušených plochách se sporadickou vegetací, na okrajích slatí a rašelinných luk, podél okrajů komunikací, na mezích, kamenných snosech, sejpech, bývalých pískovnách a zemnících, štěrkových náplavech potoků, na sjezdovkách, hojně v prostorách zaniklých obcí, bývalých vojenských cvičišť a vojenských liniových zátarasů podél hranic. V lesích se vyskytuje sporadicky zejména ve světlinách borových, smrkových a dalších kulturních lesů na lesních pasekách a lesních průsecích.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1350 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.