Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1814–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Leersia oryzoides – tajnička rýžovitá

Červený seznam Šumavy: NT

Tajnička rýžovitá je tráva příbuzná rýži, která je zajímavá svým skrytým kvetením (odtud jméno). Květenství se vyvíjí uvnitř pochvy nejvyššího listu stébla a dlouho je v ní skryto, přičemž dochází k samoopylení a teprve poté vyrůstá z listové pochvy ven. Pouze v teplých letech se laty uvolňují dříve. Roste na vlhkých stanovištích s minimem konkurence vytrvalých druhů – na březích mělkých říčních tůní nebo menších toků s kolísající hladinou, na obnažených dnech rybníků a tůní a vodních nádrží nebo na mechanicky narušovaných březích (proud, vlny). Období s vysokou stabilní vodní hladinou přežívá v oddencích nebo semenech. Těžiště rozšíření má tajnička rýžovitá v nížinách a rybničnatých oblastech. Na Šumavě byla zatím nalezena pouze v Hornovltavské kotlině, odkud pochází jeden historický údaj (potok Olšina mezi obcí Olšina a Černou v Pošumaví, Čelakovský 1868–1883) a několik recentních nálezů na břehu lipenské přehrady (Šumberová & Ducháček in Kaplan et al. 2017). Je ale možné, že druh je pouze přehlížen a budou nalezeny další lokality na vhodných stanovištích v okrajových částech pohoří.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.