Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1800–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Huperzia selago – vranec jedlový

Červený seznam Šumavy: NT

Vranec jedlový je široce rozšířený druh zejména boreálně-montánních poloh Severní polokoule. Na Šumavě se vranec jedlový vyskytuje téměř na celém zájmovém území a je odsud udáván už nejstaršími botanickými prameny (Opiz 1825, Wagner 1828). Frekvence výskytu vrance jedlového se však na území liší různou intenzitou. Vzácnější je v nižší polohách a roztroušený až místy hojný je ve vyšších nadmořských výškách, kde roste až po nejvyšší šumavské vrcholy. Z geografického pohledu se vyskyuje častěji v oceáničtější sz. části Šumavy a směrem k jihovýchodu lokalit ubývá (Kaplan et al. 2019). Vranec jedlový na Šumavě roste v podrostu vlhkých, podmáčených až rašelinných horských jehličnatých a smíšených lesů, podél lesních potoků ve vlhkých zalesněných údolích, roklinách, v okolí lesních pramenišť a rašelinišť, na skalách, v karových stěnách, na sutích a v balvaništích a na sjezdovkách. Na nejvyšších šumavských vrcholech roste i v nelesních subalpínských polohách.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1450 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.