Map options

Layers

period of record: 1837–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Equisetum palustre – přeslička bahenní

Red List category: LC

Přeslička bahenní je široce rozšířený cirkumtemperátní druh Severní polokoule. Na Šumavě se vyskytuje na celém území hojně v nižších a středních polohách a roztroušeně až vzácně ve vyšších polohách přibližně do nadmořské výšky 1100 m. Přeslička bahenní na Šumavě roste především v potočních a zrašelinělých nivách jak na zachovalých, tak i dlouhodobě neobhospodařovaných vlhkých a rašelinných loukách. V zachovalých porostech rašelinných luk dokonce může tvořit subdominantu bylinného porostu. Dále místy roste také na vrchovištích, rašeliništích, rašelinných prameništích, v rašelinných světlých borech a březinách, při okrajích vodních nádrží, ledovcových jezer a vodních toků a také ve vlhkých příkopech komunikací.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1150 m a.s.l.

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.