Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1842–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Carex pauciflora – ostřice chudokvětá

Červený seznam Šumavy: NT

Cirkumboreální druh s rozsáhlým areálem na severu Eurasie i v Severní Americe, jižněji se ostrůvkovitě vyskytuje až po Francouzské středohoří, Alpy a rumunské Karpaty. V ČR se vyskytuje především v pohraničních pohořích; z vnitrozemí a z nižších poloh jsou známy jen historické lokality (Grulich & Řepka in Kaplan et al. 2015). V Bavorsku je druh znám téměř výhradně z Alp a jejich podhůří a z východobavorských pohraničních pohoří. Na Šumavě je dosti velká koncentrace lokalit v centrální části pohoří, a to na české i bavorské straně. V okrajových partiích pohoří je vzácná, roste v masivu Javoru, Falkensteinu, Roklanu, Luzného, Plechého, Smrčiny, na Svatotomášsku a v oblasti Knížecího stolce; roztroušené lokality leží v Hornovltavské kotlině. V masivu Plechého a Smrčiny se velmi vzácně vyskytuje i na hornorakouské straně. Ostřice chudokvětá provází dystrofní vegetaci otevřených vrchovišť, otevřené plošky v porostech kleče, případně světliny v rašelinných lesích; vyhledává hlavně zamechovaná místa na bultech s malou konkurencí vzrůstnějších cévnatých rostlin. Je velmi citlivá vůči sukcesi vegetace na stanovištích s narušeným vodním režimem i v důsledku eutrofizace; populace na lokalitách v okrajových částech pohoří jsou dnes velmi slabé.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.