Map options

Layers

period of record: 1832–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Carex hartmanii – ostřice Hartmanova

Red List category: NT

Eurasijský druh s areálem od střední Francie a severní Itálie po Altaj. Ve střední Evropě je dosti lokální, s těžištěm výskytu ve středních polohách. Na Šumavě se vyskytuje především na české straně, a to zejména v okrajových partiích pohoří, kde navazuje na hojný výskyt v Předšumaví. Roste např. u Železné Rudy, Srní, na Javorníku, u Nových Hutí, Zahrádek, na více místech nad Vimperkem, na úpatí Boubína, u Strážného, Lenory, Volar a Nové Pece, dosti hojně ve vojenském újezdu Boletice a v okolí Horní Plané, několik lokalit existuje i na pravobřeží Lipna. S výskytem na české straně kontrastuje vzácnost této ostřice na straně bavorské, kde je znám jen výskyt u Glasshütte. Z hornorakouské strany je známa od osad Freundorf (M. Strauch in Zobodat 2021) a Dürnau (G. Kleesadl in Zobodat 2021). Nejčastěji roste na minerotrofních rašelinných loukách a zejména na loukách bezkolencových, prosperuje zejména v nekosených částech porostů. Zdá se, že jí v souvislosti se zánikem obhospodařování na podmáčených místech spíše přibývá.

Edituj

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.