Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1850–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Carex chordorrhiza – ostřice šlahounovitá

Červený seznam Šumavy: CR [B2b(iii)c(iv)]

Cirkumboreální druh s rozsáhlým areálem na severu Eurasie i v Severní Americe, jižněji v Evropě ostrůvkovitě zasahuje až do středního Španělska, Alp a Karpat. Jde o jednu z nejvzácnějších ostřic na území ČR, byla zaznamenána jen asi na 15 lokalitách od pahorkatin do vyšších horských poloh (Grulich & Řepka in Kaplan et al. 2016). V Bavorsku je druh rozšířenější v Předalpí, ve východním Bavorsku se vyskytuje jen sporadicky v Hornofalckém lese a ve Vorderer BayerischerWald v oblasti plošiny u obce Wiesenfelden a v rezervaci NSG Todtenau. Na Šumavě patří tato ostřice mezi významné boreální relikty; byla zde zjištěna teprve v roce 1990 v centrální části pohoří na okraji Novohuťských močálů (Štech 1998) a později nalezena ještě na dvou místech na nedaleké Blatenské slati (Bufková in Ekrt & Půbal 2009). Nejbližší lokality v Bavorsku leží již mimo vymezené území, z hornorakouské části není známa. Na obou lokalitách ostřice šlahounovitá provází vegetaci přechodového rašeliniště. Výskyt na Novohuťských močálech zabírá pouze asi plochu 1 m2, jedna z dílčích populací na Blatenské slati je ale podstatně větší. Druh patří mezi nejvzácnější a nejvíce ohrožené šumavské rostliny.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.