Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: –2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Carex agastachys – ostřice převislá

Druh z příbuzenského okruhu C. pendula agg., teprve nedávno odlišený od C. pendula s. str., s níž byl doposud směšován. Vztahují se k němu zřejmě všechny lokality ze studované oblasti. Areál tohoto druhu se táhne od Belgie a severního Německa po Balkánský poloostrov, dále přes severní Turecko do Zakavkazí a na Kavkaz, a také do severního Íránu. Ve střední Evropě je mnohem hojnější než C. pendula s. str.. Roste především ve vyšších pahorkatinách a v podhůří rozsáhlejších horských systémů, zejména Alp a Karpat. Na Šumavě je výrazně hojnější na bavorské straně, kam proniká údolími řek z Podunají, zdejší výskyt tvoří krajní body souvislého rozšíření na úpatí Alp. Na české straně byla dosud zjištěna u Českých Žlebů, kde byl výskyt poprvé zjištěn v roce 1960 a v roce 2005 ověřen. Další lokalita leží na svazích Medvědí hory nad Loučovicemi. Z rakouské strany údaje chybějí. Stanovištěm jsou lesní prameniště, vlhké lesní příkopy a paseky, provází živinami bohaté půdy.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.