Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1816–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Arnica montana – prha arnika, prha chlumní

Červený seznam Šumavy: EN [A2]

Evropský druh s těžištěm výskytu ve středoevropských pohořích. Patří k nejcharakterističtějším druhům Šumavy, který byl v minulosti zaznamenán prakticky ve všech kvadrantech studovaného území napříč všemi třemi státy. Stanovištěm druhu jsou suché trávníky a pastviny na kyselých půdách, vřesoviště, lesní okraje a prosvětlené náletové porosty, občas roste i na sušších místech na rašelinných loukách, na okrajích vrchovišť a ve světlých lesích. Vyhledává málo produkční místa, často s nezapojenou vegetací. Ačkoli je zejména v oblasti Šumavských plání arnika stále dosti hojným druhem, v mnohých územích výrazně ustoupila. V minulosti byla arnika ohrožována především sběrem úborů (lihový extrakt byl běžně používán v lidovém léčitelství), dnešní ohrožení však spočívá v intenzivním zemědělském hospodaření a ve splachu živin na straně jedné, na straně duhé pak v neobhospodařování a zarůstání nelesních ploch konkurenčně silnými bylinami a dřevinami. Populace prhy chlumní mají totiž v zástinu sníženou vitalitu, jedinci jsou vesměs sterilní, a po čase postupně odumírají. Zejména v nižších polohách nebo v oblastech s intenzivnějším zemědělstvím (např. v některých částech Bavorska a Rakouska) je tak již dosti vzácná. Patří mezi chráněné a sledované druhy podle Směrnice o stanovištích 92/43/EHS.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.