Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1967–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Alchemilla plicata – kontryhel řasnatý

Červený seznam Šumavy: EN [B1b(iii)+2b(i+ii+iii)]

Kontryhel řasnatý je evropským druhem s centrem výskytu v jižní Skandinávii a v Pobaltí, odkud mezerovitě vyznívá směrem na východ k Uralu. Na jih je rozšířen do Rumunska a severní Itálie a na západ do východní Francie a západní poloviny Německa. Ve střední a východní Evropě je převážně vázán na hory a jejich podhůří. Na české Šumavě se vyskytuje roztroušeně až vzácně, především v severozápadní polovině vymezeného území, kde má centrum výskytu v Královském hvozdu a na Šumavských pláních, odkud vzácně přesahuje do okolních fytochorionů. V Královském hvozdu byl zaznamenán pouze na několika lokalitách – u Zadních Hamrů, Hojsovy Stráže, Brčálníku, na svazích Pancíře, na dvou místech u Železné Rudy a u Javorné. Na Šumavských pláních se vyskytuje častěji – Gerlova Huť, jezero Laka, býv. Zhůří u Kepel, býv. Skelná, býv. Hůrka, Prášily, býv. Horní Ždánidla, hora Poledník, Javoří Pila, Horní Hrádky, Filipova Huť, Březník, býv. Zhůří u Horské Kvildy, Zadov, Nové Hutě, mezi Bučinou a Knížecími Pláněmi a býv. Horní Světlé Hory. V Horním Pootaví byl nalezen ojediněle u Kašperských hor a na pomezí Javorníku a Volyňského Předšumaví u osady Javorník a u Lhoty nad Rohanovem. V Boubínsko-stožecké hornatině byl zaznamenán v příkopu cesty nedaleko Borové Lady. V Hornovltavské kotlině leží ojedinělá a nejvíce na jih vysunutá lokalita objevená v roce 1996 u rybníka Olšina (Wild et al. 2019), kterou se v posledních letech nepodařilo ověřit. Na bavorské straně sledované oblasti byl nalezen u osady Rukowitzschachten u Bayerisch Eisenstein (Lippert & Merxmüller 1974). V letech 2019–2020 byl zaznamenán M. a P. Lepšími u osad Lohberg, Bayerisch Eisenstein, Ludwigsthal, Rabenstein, na svazích Velkého Javoru a na odlehlé lokalitě u Haidmühle. V rakouské části pohoří nebyl dosud zaznamenán. Kontryhel řasnatý roste v krátkostébelných, vlhkých i mezofilních loukách a pastvinách, podél lesních cest a v trávnících v obcích.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1440 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.