Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1995–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Alchemilla glabricaulis – kontryhel lysolodyžný

Červený seznam Šumavy: CR [B1b(iii)+2b(iii)]

Kontryhel lysolodyžný patří k nejvýznamnějším druhům celé Šumavy. Je považován za glaciální relikt, který má na Šumavě velmi izolovanou arelu, vzdálenou od souvislého rozšíření téměř 800 kilometrů (Havlíček et al. 2003). Jeho celkový areál zujímá Pobaltí, Bělorusko, Ukrajinu, evropskou část Ruska a adventivně byl zaznamenán ve Švédsku a Finsku (Kurtto et al. 2007). Nejisté údaje pocházejí z Kavkazu, Turecka, jižní části západní a střední Sibiře (Havlíček et al. 2003).

Na Šumavě byl poprvé nalezen V. Faltysem v roce 1995 v blízkosti bývalé osady Chaloupky u Knížecích Plání a v následujících letech pak na dalších lokalitách na Šumavských pláních: u osady Bučina, u Jezerní slati mezi Kvildou a Horskou Kvildou a dále v Bavorsku na dvou místech podél silnice z bavorské osady Finsterau k hraničnímu přechodu Bučina/Finsterau (Havlíček et al. 2003). V roce 2020 výskyt druhu na všech známých lokalitách ověřili M. a P. Lepší. V oblasti Bučiny se v současnosti vyskytuje vzácně až roztroušeně na loukách v okolí bývalé osady a odtud víceméně souvisle až po okraj bývalé osady Chaloupky. Druh byl ověřen i v prostoru hraničního přechodu v Bavorsku. Populace u Jezerní slati je menšího rozsahu a mimo nevelkou luční enklávu s roztroušeným výskytem druhu nebyl jinde zaznamenán. V roce 2019 nalezl M. Lepší novou lokalitu na průseku podél lesní silnice nedaleko Borových Lad v Boubínsko-stožecké hornatině. Druh se na Šumavě vyskytuje v mezofilních i vlhkých loukách a pastvinách a na okrajích a v příkopech cest.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.