Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1965–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Alchemilla cymatophylla – kontryhel číšolistý

Červený seznam Šumavy: CR [B1b(iii)+2b(iii)]

Kontryhel číšolistý je rozšířený zejména v Pobaltí, Bělorusku a evropské části Ruska, směrem na jihozápad lokalit ubývá, a druh se vyskytuje především ve větších horách (Alpy, Karpaty, Sudety) a v jejich podhůří (Kurtto et al. 2007). Na Šumavě byl poprvé zaznamenán v roce 2000 P. Havlíčkem v městském trávníku pod kostelem v Horní Plané (Havlíček et al. 2003). Vzhledem k ojedinělosti a ruderálnímu charakteru lokality byl výskyt druhu považován za adventivní (Lepší et al. 2013). V roce 2019–2020 byl však nalezen M. a P. Lepšími na více místech v zemědělsky obhospodařovaných trávnících v obci Ludwigsthal v Bavorsku a také na několika loukách v Železné Rudě a na jedné lokalitě u Hojsovy Stráže na území České republiky. V roce 2020 pak byly P. Lepším objeveny další dvě lokality v lučních porostech osad Grünwald a Oberhaag v Rakousku. Druh na nově objevených lokalitách roste v přírodě blízkých i kulturních mezofilních loukách a lze ho proto považovat za přirozenou součást šumavské luční flóry.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 950 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.